Ik stel mezelf graag aan u voor. Ik ben Khadija Tazouagh en ik heb de afgelopen jaren met veel plezier als docent pedagogiek en intern begeleider gewerkt. Ik genoot ervan om samen met studenten en hun leerkrachten, leerlingen en hun ouders tot een volgende stap te komen in hun persoonlijk leerproces. Ieder met een eigen groeiende bagage. Ook heb ik workshops rondom de opvoeding verzorgd voor moeders met verschillende culturele en religieuze achtergronden, die de behoefte hadden aan handvatten en advies over de opvoeding, die anticiperend zouden zijn op hun achtergrond.

Of het nou om een leerling uit groep 5 gaat die graag een goede rekenaar wil zijn en hier zijn stinkende best voor doet, óf dat het om een moeder gaat die zich graag het consequent handelen eigen wil maken. Iedere keer weer vind ik het bijzonder om te zien hoe het leren, op alle mogelijke (aangereikte) manieren, de mogelijkheid en kans biedt om iemand te worden wie je graag wil zijn. Hierbij geldt dat leren onlosmakend verbonden is aan o.a. de cultuur waarin deze kennis wordt verworven én toegepast. En juist de wisselwerking tussen enerzijds het leren en anderzijds de culturele achtergronden is wat mij zo intrigeert. Vooral omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de transfer tussen het geleerde en het toepassen hiervan in nieuwe situaties, hierin erg belangrijk is.

Herhaaldelijk is mij opgevallen dat er externen en specialisten zijn die – bij het begeleiden van leerlingen – weinig tot geen rekening houden met de culturele achtergrond van deze leerlingen. Ook in gesprekken met ouders, en tussen leerkrachten en leerlingen, miste ik vaak het cultureel sensitief werken. Er miste naar mijn idee een noodzakelijke aansluiting tussen begeleider en kind ter voorkoming van misverstanden. Met name omdat er bij contact en communicatie tussen mensen met verschillende culturele normen en waarden, een verhoogde kans bestaat op misverstanden.

Oneerlijk vond ik dit. Dit zou juist hét moment van leren en groeien hadden moeten zijn. Het moment van nieuwe kansen aangrijpen en verder ontwikkelen. Ik voel(de) me verbonden met de doelgroep en moest hier wat mee doen! En zo ontstond Kindzone.

Persoonlijk geniet ik enorm van het zien hoe ieder persoon op zijn eigen manier groeit en verder gaat. En ik hoop dat ik met de praktijk vele leerlingen, ouders en professionals dit mag zien doen!