Per 1 maart 2019 biedt Kindzone jeugdhulp voor de samenwerkende gemeenten in de Jeugdhulpregio FoodValley.

Kindzone

Kindzone is een praktijk voor orthopedagogiek die professionalisering, onderzoek en begeleiding biedt aan kinderen, ouders en professionals in het onderwijs. Hierbij kenmerkt Kindzone zich door aandacht te hebben voor een manier van leren dat anticipeert op de culturele (religieuze) achtergrond.

  • Ambulante begeleiding voor kinderen en jeugdigen.
  • Alles kidzzz training
  • Oplossingsgerichte korte (psycho)therapie bij kinderen jeugdigen.

Verwijzers

  • De huisarts, medisch specialist, jeugdarts.
  • CJG of het lokale wijkteam

Doelgroep

  • Jeugdigen met leerproblematiek of vermoedens daarvan.
  • Jeugdigen met een migrantenachtergrond.
  • Jeugdigen die onvoldoende aansluiting ervaren bij reguliere hulpverlening.

Contactgegevens en aanmelding

Informatie en aanmelding:

  • E: info@kindzone.nl.
  • T: 06 40 21 23 99.