Diagnostiek

Intelligentieonderzoek

Binnen de praktijk wordt onderzoek gedaan en begeleiding gegeven aan kinderen die (leer)problemen ervaren in het basisonderwijs. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de hulpvragen ‘Wat kan de leerkracht inzetten om de relatie tussen deze leerling en leerkracht te verbeteren?’ of ‘Wat heeft deze leerling specifiek nodig om tot leren te komen?’. Samen met de intern begeleiders, leerkrachten, ouders en kind wordt er een plan op maat geschreven om doelgericht aan de gestelde hulpvragen en doelen te werken. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke kind-, gezins- en schoolkenmerken.

In een intelligentieonderzoek worden verschillende aspecten van de intelligentie van een kind onderzocht . Zo wordt er gekeken naar het verbaal begrip en visueel ruimtelijk inzicht, maar bijvoorbeeld ook naar werkgeheugen en verwerkingssnelheid.  

Voor wie?

Kinderen tussen de 6 en 16 jaar bij wie er vragen zijn over het intelligentieniveau en/of het intelligentieprofiel.

Kosten?

Neemt u hiervoor contact op met Kindzone.

Hoe?

Kindzone gebruikt voor dit onderzoek de WISC-V. Dit is, naast zijn voorganger de WISC-III, de meeste gebruikte intelligentietest voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar.

Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten. Deze meten zowel aangeleerde kennis als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. Bij intelligentieonderzoek wordt naar veel verschillende delen van het functioneren gekeken.