Training: Alles Kidzzz

Alles Kidzzz is een positieve individuele training voor kinderen van 9 – 12 jaar.  De training leert kinderen vaardigheden om positief om te gaan met anderen en om problemen op te lossen zonder ruzie en agressie .

De training Alles Kidzzz heeft meer effect als ouders en leerkracht van het kind intensief betrokken worden bij het aanbod. Het programma biedt daar handvatten voor, namelijk door middel van ‘post’.

Ouders wordt gevraagd de vaardigheden, die het kind heeft geleerd in de training, te oefenen in de thuissituatie en daar een kort verslag van te doen. In een kennismakingsgesprek zullen ouders en trainers elkaar ontmoeten. Na afloop van de training vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen ouders, kind en trainer.

De leerkracht van het kind wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten en de werkvormen tijdens de training. Op deze manier kan de leerkracht in de klassensituatie inspelen op de training, het kind aansporen om de ‘nieuwe aanpak’ te gebruiken in probleemsituaties en vaardigheden in moeilijke situaties oefenen met het kind. Voor, tijdens en na de training zal er een gesprek met de leerkracht en de trainer plaatsvinden om de vorderingen van het kind te bespreken.

In 8 bijeenkomsten van 45 minuten wordt met het kind gewerkt aan:

  • Een positiever zelfbeeld
  • Het omgaan met boze gevoelens
  • Gewenst gedrag (alternatieven)
  • Inzicht in hoe gewenst sociaal gedrag verloopt
  • Het kind wordt aangesproken op zijn/haar competenties in plaats van zijn/haar tekorten.