Binnen de praktijk wordt onderzoek gedaan en begeleiding gegeven aan kinderen die (leer)problemen ervaren in het (basis)onderwijs. Samen met de intern begeleiders, leerkrachten, ouders en kind wordt er een plan op maat opgesteld om doelgericht aan de gestelde hulpvragen en doelen te werken.

Verder richt Kindzone zich op professionals die zich willen professionaliseren op het gebied van werken met kinderen en gezinnen met diverse culturele achtergronden. Voor deze groep worden trainingen en workshops op maat aangeboden.