Kindzone richt zich ook op opvoeders die zich (nieuwe) opvoedvaardigheden eigen willen maken. De trainingen die worden geboden zijn laagdrempelig en anticperend op de achtergronden van de opvoeders

Workshops: ‘Interculturele communicatie in de opvoeding’

Communicatie in de opvoeding lijkt zo vanzelfsprekend! Een opvoeder voedt namelijk veelal al communicerend zijn kinderen op. Uit de praktijk blijkt dit echter niet altijd het geval!

Binnen gezinnen met biculturele achtergronden speelt communicatie (misschien) nog wel een bijzonderdere rol. Dit komt met name omdat er mogelijk sprake kan zijn van verschillende normen en waarden tussen de opvoeders zelf, dan wel tussen opvoeder en kind. Hierdoor bestaat een verhoogde kans op misverstanden (Pinto, 2000)[1].  

Deze workshop kenmerkt zich door aandacht te hebben voor de noodzakelijke aansluiting tussen de trainer en opvoeder (deelnemer) die anticipeert op de culturele achtergrond van de doelgroep.

Bij elke workshop wordt kort stil gestaan bij verschillende theorieën rondom (interculturele) communicatie in de opvoeding.  Dit wordt middels een presentatie aangeboden. Daarna worden er interactieve werkvormen ingezet om de besproken theorieën toe te passen.  Hierbij kan gedacht worden aan rolspellen, casuïstiek, vanuit een roze bril beredeneren en  video-analyses.

[1] Pinto, D. (2000). Een nieuw perspectief: herziening beleid, onderwijs, communicatie, maslowpyramide dringend nodig. Amsterdam: Vossiuspers AUP.

Oudertraining: pittige jaren

‘Pittige jaren’ is een training voor ouders van jonge kinderen (van 3 tot en met 8 jaar) met gedragsproblemen en/of behoefte aan ondersteuning in de opvoeding. Deze gedragstherapeutische oudertraining wordt gegeven aan een groep van 6 tot 16 ouders en bestaat uit 14 tot 18 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur.

Op dit moment is de Incredible Years oudertraining de enige bewezen effectieve methode voor gedragsproblemen bij jonge kinderen (raadpleeg www.pittigejaren.nl voor artikelen).

Als opvoeder kunt u contact opnemen voor meer infomatie over deze training en/of www.pittigejaren.nl raadplegen.