Voor opvoeders biedt Kindzone handelingsgerichte begeleiding en ondersteuning. Het gaat hierbij om opvoeders die ‘lichte’ problemen in de opvoeding ervaren.

Voorbeelden van hulpvragen zijn ‘hoe kan ik mijn kind helpen met het vergroten van zijn autonomie?’, ‘wat kan ik doen als mijn kind structureel niet luistert naar wat ik zeg en snel boos wordt?’.

Er vindt eerst een (telefonische) intake plaats, waarbij de hulpvraag wordt geconcretiseerd. Vervolgens wordt op basis van de intake een begeleidingsplan opgesteld en werkt Kindzone stapsgewijs samen met opvoeder(s) en kind aan de verbetering van de situatie. Aan het einde vindt er een eindgesprek plaats, waarbij het proces en de resultaten worden besproken en vastgelegd.