Kindzone

Omdat leren gelijk is aan zijn.

 Kindzone is een praktijk voor orthopedagogiek die begeleiding, onderzoek en professionalisering, biedt aan kinderen, ouders en professionals in het basisonderwijs. Hierbij kenmerkt Kindzone zich door aandacht te hebben voor een manier van leren en ontwikkelen dat anticipeert op de culturele achtergrond.

 

 

 

 

Waarom kiezen voor Kindzone?

√ Laagdrempelig. √ Het kind staat centraal. √ Handelingsgericht te werk. √ Cultuursensitief te werk. √ Brede (werk)ervaring.